Our Team

Administrators

Sher Singh Thakur
Sher Singh Thakur

Co-Founder

Rajesh Baluni
Rajesh Baluni

Co-Founder

Gaurav Jain
Gaurav Jain

Co-Founder

Komal Gupta
Charu Singh

HR

Namrata
Namrata

Lead Genration Expert

Sunil Choudhary
Sunil Choudhary

Lead Web Development

Card image cap
Joy Prabhudas

Social Media Manager

Akhilesh Sekhri
Akhilesh Sekhri

Sr. Graphic Desinger

Kartik Sharma
Kartik Sharma

Sr. SEO Executive

Rakhi
Rakhi

lead for client coordintor

Rakhi
Komal Gupta

Client Coordintor

Our Teams

Jasbir Singh
Jasbir Singh
Neeraj Uniyal
Neeraj Uniyal
Adrash Ojha
Adrash Ojha
Tarun Katiyar
Tarun Katiyar
Anju Sharma
Anju Sharma
ayush
Ayush Agarwal