Our Team

CEO & FOUNDER

Sher Singh Thakur
Sher Singh Thakur

Co-Founder

Rajesh Baluni
Rajesh Baluni

Co-Founder

Gaurav Jain
Gaurav Jain

Co-Founder

Saksham Chauhan
Komal Gupta

HR

Web Development

Sunil Choudhary
Sunil Choudhary

Lead Web Development

Anand Pandey
Sadan Rana

Web Developer

Sunil Choudhary
Adrash Ojha

UI/UX Developer

Sunil Choudhary
Tarun Katiyar

UI/UX Developer

social media marketing

Saksham Chauhan
Namrata

Lead Genration Expert

Card image cap
Joy Prabhudas

Social Media Manager

Taruna Singh
Taruna Singh

Seo Executive

Saksham Chauhan
Anju Sharma

PPC Executive

Namrata Singh
Shekhar Jha

PPC Executive

Graphics Design

Dipesh Sharma
Akhilesh Sekhri

Sr. Graphic Desinger

Jasbir Singh
Jasbir Singh

Graphic Designer

Neeraj Uniyal
Neeraj Uniyal

Graphic Designer

Search Engine Optimization

Taruna Singh
Kartik Sharma

Sr. SEO Executive